می 23, 2020

احتمال انتقال کرونا در آرایشگاه ها چگونه کاهش می یابد؟

چند ماهی اشت که جامعه جهانی درگیر نوعی بیماری به از خانواده کرونا ویروس ها است. این ویروس بیماری زا که کووید 19 نام گذاری شده […]
می 30, 2020
بهداشت آرایشگاه مردانه

بهداشت آرایشگاه: چرا باید به نکات بهداشتی در آرایشگاه توجه ویژه ای داشت؟

آرایشگاه مکانی است که معمولاً با تجمع همراه بوده و به همین دلیل احتمال انتقال بیماری ها در آن، در صورت عدم توجه به نکات بهداشتی […]